24 Mayıs 2018 Perşembe

ÇALIŞMA ALANLARIGAYE KAĞAN'IN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR? 


Psikoterapist Gaye Kağan
   

       Uzmanlık eğitimi ve klinik tecrübeleri doğrultusunda ağırlılıklı olarak "Ergen ve Yetişkin Psikopatolojisi" üzerinde çalıştığından ergen ve yetişkin bireyleri danışan olarak kabul etmektedir.

       Klinik Psikoloji alanı psikiyatrik hastalıklar, psikopatoloji üzerine olmakla birlikte çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

UZMANLIK ALANLARI

PSİKOTERAPİ

 •  Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)
 •  Panik Atak
 •  Anksiyete/Kaygı Bozuklukları
 •  Depresyon 
 •  Bipolar Bozukluk
 •  Bağımlılıklar (Alkol / Madde / Kumar / Sigara / Teknoloji) 
 •  Dürtü Kontrol Bozuklukları 
 •  Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 •  Kayıp ve Yas 
 •  Psikosomatik Bozukluklar 
 •  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 •  Yeme Bozuklukları
 •  Kişilik Bozuklukları
 •  Sosyal Fobi / Kaygı
 •  Fobiler 
 • Yeme Bozuklukları
 •  Tükenmişlik Sendromu
 •  Uyum Sorunları
 •  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 •  Ergenlik Çağı Problemleri 

 • Kişilik Yapılanmaları 

 •  Öfke Kontrol Sorunları

 •  Aşırı Strese bağlı Sorunlar
 • İlişki Problemleri

 • Aile ve Evlilik Sorunları 
 • Özgüven Sorunları 

 • Somatizasyon (Psikolojik kaynaklı fiziksel şikayetler)
 • Fibromiyarji (Psikolojik destek)ÇALIŞMA ALANLARI"Hayata Dokunmak Ehli Kimlik Gerektirir"

 Psikoterapi Hizmetleri: 

Ergen ve Yetişkinlere yönelik

 • BDT (Bilişsel Davranışsal Terapi)
 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi

 • Aile Terapisi
 • Çift Terapisi
 • Metakognitf Terapi
 • Grup Terapisi
 • Bağımlılık Terapisi 
 • Bio-NeuroFeedBack 
 • Reha-Com


Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme:

 • Rorschach (Projektif Kişilik Testi): Psikiyatrik rahatsızlıklarda tanı koymada yardımcı olan projektif kişilik testidir. Bu test bireyin ruhsal yapılanmasına yönelik bütüncül bir profil vermekle birlikte; kişiliğin dinamikleri, duyguların yansıması, kişiye özgü çatışmaları ve savunma mekanizmaları ve bilinç dışı süreçleri analiz etmeyi sağlayan kapsamlı bir testtir. Hekim isteği üzerine uygulanan testin raporlaması  hekime sunulur. 

 • NPT (Nöro-Psikolojik Testler): Karmaşık zihinsel süreçlerin ölçülmesinde kullanılan yardımcı muayene yönetimidir. Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda tanı ve teşhis konulmasında hekimlere yardımcı olur. Hekim test isteği üzerine uygulanan testler hasta ve hekime ayrı ayrı raporlanır. 

 • Tematik Algı Testi (TAT): 9-10 yaşından itibaren olan çocuklara ve yetişkinlere uygulanan, kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi veren testtir. Hekim isteği üzerine uygulanan testin raporlaması hekime sunulur.  

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri): Objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ayrıntılı açığa çıkarılmasını sağlayan testtir.

 • SCID I ve SCID II (DSM'de Eksen II Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme): Ruh Sağlığı uzmanlarının tanı koymadaki el kitabı DSM-IV'e göre kullanılan tanı koyma aracıdır. SCID-2 DSM'de eksen 2 kategorisinde yer alan kronik uyum bozuklukları (kişilik bozuklukları) değerlendirmede kullanılan yarı yapılandırılmış bir görüşme aracıdır. Hekim test isteği üzerine uygulanan testin raporlaması hekimle paylaşılır. 

 • Klinik Ölçekler: Kişiye özgü olarak hastalığına yönelik objektif değerlendirmeler de klinisyen görüşmesi ya da kişinin doldurduğu testleri içerir. 

         

        DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Kariyer Danışmanlığı 
 • Kişisel Gelişim Desteği
 • Kurumlara Danışmanlık  

7 Şubat 2015 Cumartesi

KORKULARIMIZ VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE


Uğur Canbolat'ın hazırlayıp sunduğu kendine iyi bakmak isteyenlerin, modern insanın sorunlarına dair yeni arayışlar bulan yeni çözümler üreten ekranların 'Koruyucu Ruh Sağlığı' programı İyi Bak Kendine  ÜLKE TV'de "Korkularımız ve Hayat Kalite"si üzerine  Uzm. Psk. Yıldız Burkovik ve Uzm. Psk. Gökçe Cömert ile birlikte Uzm. Psk. Gaye Kağan "Korkulacak Ne Var?" dediler ve bunun üzerine klinik ve bilimsel görüşlerini paylaştılarNÖROTERAPİ ÜZERİNE MERAK ETTİKLERİNİZ

NÖROTERAPİ ÜZERİNE MERAK ETTİKLERİNİZ 

İLE İLGİLİ BİR RÖPORTAJ
Aklınıza takılan sorularla ilgili alandaki uzmanlarla yaptığı röportajları yayınlayan cevap.tv nöroterapi ile ilgili aklınıza takılan soruları sordu Klinik Psikolog Gaye Kağan yanıtladı.   http://cevap.tv/saglik/ruh-sagligi/noroterapi 
 1. Nöroterapi nedir? http://cevap.tv/noroterapi-nedir/5488   
 2. Nöroterapi nasıl uygulanır?  http://cevap.tv/noroterapi-nasil-uygulanir/5489   
 3. Nöroterapi hangi hastalıkların tedavisinde uygulanır?  http://cevap.tv/noroterapi-hangi-hastaliklarin-tedavisinde-uygulanir/5490  
 4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde nöroterapi nasıl uygulanır? http://cevap.tv/dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-tedavisinde-noroterapi-nasil-uygulanir/5491  
 5. Nöroterapinin yan etkileri var mı?  http://cevap.tv/noroterapinin-yan-etkileri-var-mi/5492HAKKINDA


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG GAYE KAĞAN


     

      İstanbul’da doğup büyümüştür. Ortaöğrenimini Maltepe Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Psikoloji lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi'nden almıştır. Lisans öğrenimi süresince psikolojinin pek çok alanında staj ve gönüllülük çalışmalarında aktif rol almıştır.

   2010 - 2015 yılları arasında NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak görev aldı. Genel psikiyatride ayaktan ve yataklı servislerinde pek çok hasta grubunun patolojileri üzerine çalıştı. Bu dönemde, Nöropsikoloji Birimi’nikoordinatörlüğünü yürütürken Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ’ın asistanlığını yaptı. Hastanedeki yaklaşık 6 yıllık çalışma süresinde klinik psikolog ve nöropsikolog olarak Nöropsikoloji Laboratuvarında; psikopatoloji tanı ve teşhisine yönelik pek çok değerlendirmelerde bulunmuştur. Bunun yanı sıra Psikoterapi Hizmetleri Biriminde 10.000 (on bin)’nin üzerinde vaka görmüştür.
        
           Gaye Kağan, 2011 yılında Üsküdar Üniversitesi’nin kuruluş faaliyetlerinde görev almıştır. Üsküdar Üniversitesi'nde akademisyenlere asistanlık yaparken aynı zamanda klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür. Yüksek lisans tezini proje koordinatörü olduğu; İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Nöropsikolojik Testlerin Türkiye Standardizasyonu" adlı proje içerisindeki "Boston Adlandırma Testinin Türkiye Norm Çalışması" adlı teziyle başarıyla tamamlamıştır. 


         Birçok bilimsel çalışmada araştırma asistanı olarak ve çeşitli uluslararası bilimsel kongrelerin düzenleme kurulunda yer aldı. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makaleleri bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitelerinde misafir akademisyen olarak klinik psikoloji, nöropsikoloji ve bağımlılık psikolojisi alanlarında dersler vermiştir.    Çalışma hayatında; ulusal ve uluslararası birçok önemli platformda (BM, TBMM, Yerel Yönetimler, Ulusal ve Uluslararası Kongreler gibi) üst düzey yöneticilere, bilim adamlarına, yerel yöneticilere, öğrencilere ve halka yönelik pek çok seminer ve sunumlar vermiştir. 

2015 – 2018 yılları arasında Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesindeki YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)’nin kurucu yöneticiliği yapmıştır. Klinik direktörlük vazifesi sürecinde bağımlılık alanında rehabilitasyon çalışmalarında uygulama modellerinin kurulması ve geliştirilmesi, alandaki uzman akademisyenlerle ortak çalışmaların planlanması, merkezlerin kurulum ve işletme süreçlerinin yürütülmesi aktif olarak rol oynamıştır. Görevinin yanı sıra klinisyen ve akademisyen kimliği çerçevesinde danışan görme ve eğitimler, seminerler verme yönündeki çalışmalarını da bir arada yürütmüştür. 

2018 Nisan itibariyle serbest olarak klinik ve akademik çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda kurumlara yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeye başlamıştır. 

Gönüllü profesyonel olarak alanda çalışmalarını sosyal sorumluluk altında birçok dernekte yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikoloji Derneği üyesidir. RUHSAK (Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar) Derneğinin Yönetim Kurulu üyesi olup, alanında sosyal sorumluk çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.  


YAYINLARI 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1.  Efficacy of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in  Treatment-Resistant Depression. N. Tarhan, G. Hızlı Sayar, O.Tan, G. Kağan. Clinical EEG and Neuroscience, 2012, 43(4), 279-284. doi: 10.1177/1550059412449752
 2. Transcranial magnetic stimulation during pregnancy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, G. Kağan, N. Dilbaz, N. Tarhan. Archives of Women’s Mental Health 2013. DOI: 10.1007/s00737-013-0397-0
 3. Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: A case report. Ozten E, Hizli Sayar G, Salcini C, Kagan G, Tanridag O. OA Case Reports 2013, 28;2(2):16.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1.  The experience of rTMS within methods of evidence based medicine, NPIstanbul database. N. Tarhan, G. Hızlı, G. Kagan, S. M. Çengel. 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET),  Istanbul, Turkey, 2010.
 2.  Safety of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression. G. Hızlı, E.Kılınç, B. S. Danışmant, S. Nurmedov, G. Kağan, S. Çengel, N. Tarhan. WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011
 3.  Concommittant use of QEEG and rTMS in treatment of depressive disorder. N. Tarhan, G. Hızlı, S. Aydın. 4. G.Kağan, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2011.
 4. Therapeutic drug monitoring of risperidone in bipolar disorder: a case report. G. Hızlı, G. Kagan, S. Özilhan, N. Tarhan. 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, İstanbul, Turkey, 2012.
 5.  Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, E. Satmış, G. Kagan, N. Tarhan. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Istanbul, Turkey, 2012.
 6.  Transcranial Direct Current Stimulation In A Patient With Schizoaffective Disorder Manic Episode. G. Hızlı Sayar, C. Salcini, A. Bayram, G. Kagan, N. Tarhan. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Istanbul, Turkey, 2012.
 7.   An open label pharmacokinetics study of duloxetine in patients with major depression. E. Özten, G. Hızlı Sayar, N. Dilbaz, G. Kağan, E. Sağlam, N. Tarhan  Bulletin of clinical psychopharmacology 2012; 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 8. HABIT REVERSAL TRAINING IN TRICHOTILLOMANIA   TRİKOTİLLOMANİDE ALIŞKANLIĞI TERSİNE ÇEVİRME EĞİTİMİ, G. Kağan; G. Hızlı Sayar,  2014, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVİORAL SCİENCES
 9. The Role of Civil Society Organizations in Local Drug Prevention Strategies,  Example of the Turkish Green Crescent Society, Gaye KağanUNODC – United Nations Office of Drugs and Crime, CND 59th Session – Special Session 14-22 March 2016
 10. An Approach towards Addiction Rehabilitation in Turkey: YEDAMGaye Kağan, UNODC-United Nations Office of Drugs and Crime, CND 59th Session – Special Session 14-22 March 2016


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps: Retrospektif bir çalışma. G. Hızlı Sayar, E. Kılınç, G. Kağan, S.M. Çengel, N. Tarhan. NPAkademi , 2011; 2: 5-7.
 2.  Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi: Bir olgu sunumu. G. Hızlı Sayar, S. Nurmedov, G. Kağan, S. M. Çengel, N. Tarhan. NPAkademi, 2011; 2: 19-21.
 3. Bipolar afektif bozukluk ile frontotemporal demans ilişkisi: Bir olgu serisi. G. Eryılmaz, E. Özten, G. Hızlı Sayar, I. Göğçegöz, G. Kağan, C.Salcini, O. Tanrıdağ. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2): 37-42.
 4.    Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy. G. Hızlı Sayar, G. Kağan, E. Özten. JNBS, 2014; 1(2):50-51. doi:10.5455/JNBS.1401371806

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy. G. Kağan, G. Hızlı Sayar. 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi. 2-4 Mayıs 2014, İstanbul.
 2. Trikotillomanide Alışkanlığı Tersine Çevirme Eğitimi: Bir Olgu Sunumu, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014 Nisan
 3. The Relationship of Psychological Trauma with Trichotillomania and Skin Picking. E. Özten, G. Hızlı Sayar, G. Eryılmaz, G. Kağan, S. Işık, O. Karamustafalıoğlu. 7. Ulusal Anksiyete Kongresi 18-21 Eylül 2014, Kıbrıs.
 4. Major Depresyonda Duloksetinin Tedavisel Kan Düzeyini Etkileyen Etkenler, Eylem Özten, Gökben Hızlı Sayar, Nesrin Dilbaz, Gaye Kağan, Esra Sağlam, Nevzat Tarhan, 2012, NPAKADEMİ
 5. Klozapin Kan Düzeyi İzlemi ve Relaps: Retrospektif Bir Çalışma; Gökben Hızlı Sayar, Emine Kılınç, Gaye Kağan, Saadet M. Çengel, Nevzat Tarhan,, 2011, NPAKADEMİ  
 6. Investigation of EEG Complexity, Smoothness and Frequency in Schizophrenia, BİYOMUT - Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , 2012
 7. Türkiye’de Bağımlılıkta Rehabilitasyona Bir Yaklaşım Modeli olarak: YEDAMGaye Kağan, Panel Bildirisi 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2015
 8. Bir Ayaktan Tedavi Modeli: YEDAM’ın Geliştirilen Temel Özellikleri, Gaye Kağan , Panel Bildirisi. 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016
 9. Bağımlılıkta Bir Ön Çalışma Olarak Bireye Özgü Ev Ödevi Uygulaması: Değişim Defteri, G.M. Şimşek, Gaye Kağan, K. Ögel10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016
 10. YEDAM: An Outpatient Psycho-Social Treatment Model, Gaye Kağan, Panel Bildirisi, 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017 
 11. Bağımlılık Tedavisinin Seyrini Değerlendirecek Bir Ölçeğin GeliştirilmesiG.M. Şimşek, G. Kağan, K. Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
 12. Bir Bağımlılık Danışma Merkezinde Tedavi Terk Oranları Ve Etkileyen Faktörler: Bir İzleme Çalışması, G.M. Şimşek, G. Kağan, K. Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
 13. Bağımlılıkta Ev Ziyareti Değerlendirilmesi, Emre Yılmaz, Evrim Akbaş, Gülsüm Melike Şimşek-MSc,  Gaye Kağan-MA,   Prof. Dr. Kültegin Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
 14. Bağımlılıkta Yardım Arama Davranışı, Psk.Büşra Kahraman,  Uzm. Klnk. Psk.Gaye Kağan,   Prof. Dr. Kültegin Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017