7 Şubat 2015 Cumartesi

ÖZGEÇMİŞ


UZMAN KLİNİK PSİKOLOG GAYE KAĞAN


     

       İstanbul’da doğup büyümüştür. Ortaöğrenimini Maltepe Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Psikoloji lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi'nden almıştır. Lisans öğrenimi süresince psikolojinin pek çok alanında staj ve gönüllülük çalışmalarında aktif rol almıştır.

2010 - 2015 yılları arasında NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nde Klinik Psikolog olarak görev aldı. Genel psikiyatride ayaktan ve yataklı servislerinde pek çok hasta grubunun patolojileri üzerine çalıştı. Bu dönemde, Nöropsikoloji Birimi’nin koordinatörlüğünü yürütürken Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ’ın asistanlığını yaptı. Hastanede yaklaşık 6 yıllık çalışma süresinde klinik psikolog ve nöropsikolog olarak nöropsikolojik test ve psikolojik test uygulamaları ve psikoterapi uygulamalarında 10.000 (on bin)’nin üzerinde vaka görmüştür.  

2011 yılında Üsküdar Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Üniversitedeki akademisyenlere asistanlık yaparken aynı zamanda klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini sürdürmüştür. Yüksek lisans tezini İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Nöropsikolojik Testlerin Türkiye Standardizasyonu" adlı projenin başasistanı yaparken aynı proje içerisinden "Boston Adlandırma Testinin Türkiye Norm Çalışması" adlı teziyle başarıyla tamamladı

Birçok bilimsel çalışmada araştırma asistanı olarak ve çeşitli uluslararası bilimsel kongrelerin düzenleme kurulunda yer aldı. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok bilimsel makaleleri bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitelerinde misafir akademisyen olarak klinik psikoloji, nöropsikoloji ve bağımlılık psikolojisi alanlarında dersler vermiştir. 8 yıllık çalışma hayatında; ulusal ve uluslararası birçok önemli platformda (BM, TBMM, Yerel Yönetimler, Ulusal ve Uluslararası Kongreler gibi) üst düzey yöneticilere, bilim adamlarına, yerel yöneticilere, öğrencilere ve halka yönelik pek çok seminer ve sunumlar vermiştir. 

2015 – 2018 yılları arasında Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesindeki YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)’nin kurucu yöneticiliği yapmıştır. Klinik direktörlük vazifesi sürecinde bağımlılık alanında rehabilitasyon çalışmalarında uygulama modellerinin kurulması ve geliştirilmesi, alandaki uzman akademisyenlerle ortak çalışmaların planlanması, merkezlerin kurulum ve işletme süreçlerinin yürütülmesi aktif olarak rol oynamıştır. Görevinin yanı sıra klinisyen ve akademisyen kimliği çerçevesinde danışan görme ve eğitimler, seminerler verme yönündeki çalışmalarını da bir arada yürütmüştür. 

Gönüllü profesyonel olarak alanda çalışmalarını sosyal sorumluluk altında birçok dernekte yer almaktadır. Türk Psikologlar Derneği, Nöropsikoloji Derneği üyesidir. RUHSAK (Ruh Sağlığında Uzman Kadınlar) Derneğinin Yönetim Kurulu üyesi olup, alanında sosyal sorumluk çalışmalarını aktif olarak yürütmektedir.  
YAYINLARI 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1.  Efficacy of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in  Treatment-Resistant Depression. N. Tarhan, G. Hızlı Sayar, O.Tan, G. Kağan. Clinical EEG and Neuroscience, 2012, 43(4), 279-284. doi: 10.1177/1550059412449752
 2. Transcranial magnetic stimulation during pregnancy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, G. Kağan, N. Dilbaz, N. Tarhan. Archives of Women’s Mental Health 2013. DOI: 10.1007/s00737-013-0397-0
 3. Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: A case report. Ozten E, Hizli Sayar G, Salcini C, Kagan G, Tanridag O. OA Case Reports 2013, 28;2(2):16.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 1.  The experience of rTMS within methods of evidence based medicine, NPIstanbul database. N. Tarhan, G. Hızlı, G. Kagan, S. M. Çengel. 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET),  Istanbul, Turkey, 2010.
 2.  Safety of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression. G. Hızlı, E.Kılınç, B. S. Danışmant, S. Nurmedov, G. Kağan, S. Çengel, N. Tarhan. WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, 2011
 3.  Concommittant use of QEEG and rTMS in treatment of depressive disorder. N. Tarhan, G. Hızlı, S. Aydın. 4. G.Kağan, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2011.
 4. Therapeutic drug monitoring of risperidone in bipolar disorder: a case report. G. Hızlı, G. Kagan, S. Özilhan, N. Tarhan. 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, İstanbul, Turkey, 2012.
 5.  Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy. G. Hızlı Sayar, E. Özten, E. Satmış, G. Kagan, N. Tarhan. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Istanbul, Turkey, 2012.
 6.  Transcranial Direct Current Stimulation In A Patient With Schizoaffective Disorder Manic Episode. G. Hızlı Sayar, C. Salcini, A. Bayram, G. Kagan, N. Tarhan. 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, Istanbul, Turkey, 2012.
 7.   An open label pharmacokinetics study of duloxetine in patients with major depression. E. Özten, G. Hızlı Sayar, N. Dilbaz, G. Kağan, E. Sağlam, N. Tarhan  Bulletin of clinical psychopharmacology 2012; 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, 2012.
 8.  HABIT REVERSAL TRAINING IN TRICHOTILLOMANIA   TRİKOTİLLOMANİDE ALIŞKANLIĞI TERSİNE ÇEVİRME EĞİTİMİ, Kağan, Gaye; Hızlı Sayar Gokben,  2014, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVİORAL SCİENCES
 9. The Role of Civil Society Organizations in Local Drug Prevention Strategies, 
  Example of the Turkish Green Crescent Society, Gaye Kağan
  UNODC – United Nations Office of Drugs and Crime, CND 59th Session – Special Session 14-22 March 2016
 10. An Approach towards Addiction Rehabilitation in Turkey: YEDAMGaye Kağan, UNODC – United Nations Office of Drugs and Crime, CND 59th Session – Special Session 14-22 March 2016


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps: Retrospektif bir çalışma. G. Hızlı Sayar, E. Kılınç, G. Kağan, S.M. Çengel, N. Tarhan. NPAkademi , 2011; 2: 5-7.
 2.  Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi: Bir olgu sunumu. G. Hızlı Sayar, S. Nurmedov, G. Kağan, S. M. Çengel, N. Tarhan. NPAkademi, 2011; 2: 19-21.
 3. Bipolar afektif bozukluk ile frontotemporal demans ilişkisi: Bir olgu serisi. G. Eryılmaz, E. Özten, G. Hızlı Sayar, I. Göğçegöz, G. Kağan, C.Salcini, O. Tanrıdağ. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 2013; 3(2): 37-42.
 4.    Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy. G. Hızlı Sayar, G. Kağan, E. Özten. JNBS, 2014; 1(2):50-51. doi:10.5455/JNBS.1401371806

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy. G. Kağan, G. Hızlı Sayar. 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi. 2-4 Mayıs 2014, İstanbul.
 2.   Trikotillomanide Alışkanlığı Tersine Çevirme Eğitimi: Bir Olgu Sunumu, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, 2014 Nisan
 3.   The Relationship of Psychological Trauma with Trichotillomania and Skin Picking. E. Özten, G. Hızlı Sayar, G. Eryılmaz, G. Kağan, S. Işık, O. Karamustafalıoğlu. 7. Ulusal Anksiyete Kongresi 18-21 Eylül 2014, Kıbrıs.
 4.   Eylem Özten, Gökben Hızlı Sayar, Nesrin Dilbaz, Gaye Kağan, Esra Sağlam, Nevzat Tarhan, Major Depresyonda Duloksetinin Tedavisel Kan Düzeyini Etkileyen Etkenler, 2012, NPAKADEMİ
 5.  Gökben Hızlı Sayar, Emine Kılınç, Gaye Kağan, Saadet M. Çengel, Nevzat Tarhan, Klozapin Kan Düzeyi İzlemi ve Relaps: Retrospektif Bir Çalışma, 2011, NPAKADEMİ  
 6. Investigation of EEG Complexity, Smoothness and Frequency in Schizophrenia, BİYOMUT - Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı , 2012
 7. Türkiye’de Bağımlılıkta Rehabilitasyona Bir Yaklaşım Modeli olarak: YEDAMGaye Kağan, Panel Bildirisi 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016
 8. Bağımlılıkta Bir Ön Çalışma Olarak Bireye Özgü Ev Ödevi Uygulaması: Değişim Defteri, Gülsüm Melike Şimşek, Gaye Kağan, Kültegin Ögel10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016
 9. Bir Ayaktan Tedavi Modeli: YEDAM’ın Geliştirilen Temel Özellikleri, Gaye Kağan , Panel Bildirisi. 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016
 10. YEDAM: An Outpatient Psycho-Social Treatment Model, Gaye Kağan, Panel Bildirisi, 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017 
 11. Bağımlılık Tedavisinin Seyrini Değerlendirecek Bir Ölçeğin GeliştirilmesiG.M. Şimşek, G. Kağan, K. Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
 12. Bir Bağımlılık Danışma Merkezinde Tedavi Terk Oranları Ve Etkileyen Faktörler: Bir İzleme Çalışması, G.M. Şimşek, G. Kağan, K. Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
 13. Bağımlılıkta Ev Ziyareti Değerlendirilmesi, Emre Yılmaz, Evrim Akbaş, Gülsüm Melike Şimşek-MSc,  Gaye Kağan-MA,   Prof. Dr. Kültegin Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
 14. Bağımlılıkta Yardım Arama Davranışı, Psk.Büşra Kahraman,  Uzm. Klnk. Psk.Gaye Kağan,   Prof. Dr. Kültegin Ögel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017
        


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder